Artikel 1 – De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het aanschaffen van een abonnement via de website

1.2) Deelname aan de online lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Deelname aan één van de cursussen/lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sleutel naar Gezondheid
De Kwekerij 16
2182 AG Hillegom
Telefoon: +31 (0)6-51095333
E-mailadres: suijtenmarjanne@gmail.com
KvK-nummer: 28076171

Artikel 3 – Betaling

3.1) De deelnemer dient het verschuldigde abonnementsgeld voor het begin van de online les te voldoen.

3.3) Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.

3.4) De tarieven zijn gebaseerd op de aangeschafte abonnementen.

Artikel 4 – Uitsluiting

4.1) Sleutel naar Gezondheid heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een cursus/les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1) Sleutel naar Gezondheid verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2) Sleutel naar Gezondheid is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na cursus/les.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sleutel naar Gezondheid betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Artikel 7 – Opzegtermijn

7.1) Er geldt geen opzegtermijn voor de online abonnementen. Er kan geen restitutie van het cursus/lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen kan schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Sleutel naar Gezondheid.

7.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste cursussen/lessen in te halen.